• Dom
  • Zbiórka na rzecz
    Fundacji Happy Kids

Zbiórka na rzecz
Fundacji Happy Kids

Kartka na Święta wspiera Fundację Happy Kids

W ramach współpracy, firma Pozdrav od Ježíška s.r.o. zobowiązała się do przekazania na rzecz Fundacji Happy Kids, 1 złotówki z każdej zamówionej pocztówki.

...jestem bardzo szczęśliwy, że to właśnie Fundacja Happy Kids jest partnerem czeskiej firmy Pozdrav od Ježíska s.r.o. w projekcie Kartka na święta. Fundacja ma pod swoją opieką ok. 150 podopiecznych a wśród nich dzieci chore, wymagające specjalistycznej opieki medycznej, często nie refundowanej. Dlatego wrażliwość społeczna firm i dzielenie się zyskami z organizacjami pożytku publicznego jest dla nas bardzo ważne! Święta Bożego Narodzenia to w kulturze polskiej czas szczególny, ludzkie serca otwierają się na innych ludzi! Dlatego też zachęcam Państwa do zakupu specjalnych kartek, które dzięki uruchomionej usłudze online, mogą trafić do Waszych bliskich i wywołać uśmiech na ich twarzach i wzruszenie! Im więcej takich kartek wypuścimy w świat, tym więcej środków zostanie przekazanych na rzecz podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Happy Kids. Drodzy Państwo, idą Święta – podzielmy się dobrem!!!...
Aleksander Kartasiński Prezesa Fundacji Happy Kids
Aleksander Kartasiński
Prezesa Fundacji Happy Kids

Fundacja w skrócie
Opiekujemy się 150 osieroconymi dziećmi
Pomagamy 20.000+ dzieciom z terenów wiejskich
Wsparliśmy 300 dzieci chorych i niepełnosprawnych

Fundacja Happy Kids jest organizacją działającą na rzecz dzieci od 2001 roku, posiadającą status OPP od 2004 roku. Naszą misją jest zapewnienie równych szans każdemu dziecku w realizacji swoich celów życiowych, teraz i w przyszłości.

Naszą wizją jest świat, w którym każdemu dziecku przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka oraz innych międzynarodowych standardach traktujące dziecko jako podmiot praw człowieka.

W tym celu utworzyliśmy łącznie 19 Rodzinnych Domów Dziecka, w których przebywa maksymalnie po 8 dzieci, aktywnie wspieramy rodzicielstwo zastępcze i instytucje publiczne w procesie deinstytucjonalizacji opieki zastępczej. Organizujemy też szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.